Kontakt

                    Chocieszów 30

             57- 320 Polanica Zdrój

 

                  tel.: 74 868 25 49 

                 kom.: 605 765 545

           e-mail.: muziewicz@op.pl

 • Dodaj link:
 • facebook.com

Teksty

Inne prace artystyczne  Teksty

 • Biografia

  Wydaje mi się, że ze spokojem przyjąłem do wiadomości swoją obecność w świecie rzeczywistym. Od wczesnej świadomości przyglądam się światu, analizuję go i zadaję pytania. Niektóre cechy biologiczne spowodowały podjęcie podstawowych relacji społecznych, jednak głębokie poczucie indywidualizmu każe mi się buntować przeciwko nielogicznym, niezrozumiałym kodeksom nakazów, zakazów i norm nie przystających do potrzeb świata wewnętrznego. Dlatego w świecie realnym margines jest miejscem, na którym spędzam dużo czasu. Nie godząc się na zewnętrzne ingerencje w przestrzeń osobistej obecności, tworzę system wartości określający obszar działań, któremu poświęcam myśl płynącą nieustannie w czasie. Z gąszczu informacji atakujących aparat poznawczy wybieram najczęściej intuicyjnie to, co pozwoli odsłonić kolejną warstwę nieznanego, niezauważonego, czy też niedocenionego w procesie formowania osobniczego. Próby wypowiedzenia swych refleksji z zastosowaniem często abstrakcyjnych środków komunikacji przyczyniają się do generowania zaskakujących sytuacji. I tak budząca się co rano świadomość z dziecięcą naiwnością odkrywa cienie, te nowe, niezdefiniowane i brnie w ciemności łaknąc oświecenia.

 • Pryzmat

  Symplex Komplex - Berlin
  Pryzmat nr 225, grudzień 2008 / styczeń 2009

 • Bez-nazwy-3.jpg

  Zestawienia

  Postanowiłem przyjrzeć się obrazowi jako formie komunikacji między twórcą i odbiorcą. Komunikaty wizualne muszą odpowiadać percepcji odbiorcy, jego zdolności analizy barwy, kształtu, struktury, a także perspektywy sugerującej przestrzeń. Interesują mnie wszystkie wizualne części składowe kompozycji, które w połączeniu ze sferą znaczeniową i narracyjną skłaniają odbiorcę do refleksji, działają na jego wyobraźnię i wyzwalają emocje. Te zainteresowania doprowadziły mnie do wygenerowania obrazów ilustrujących uniwersalne formy przekazu, tj. kompozycję otwartą lub zamkniętą, skupiającą uwagę w centrum kadru lub na obrzeżu. Badam zachowanie form przy krawędziach ostrych i rozmytych oraz znaczenie w kompozycji struktur i faktur oraz rozdrobnienie detali. Kluczowe dla obrazu są także rytm, harmonia, kontrast walorowy, kontrast temperatur barw lub skala szarości. Można by wymieniać jeszcze wiele elementów składających się na obraz, jednakże istotą moich poszukiwań jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące naszej zdolności przyswajania wizualnych środków wyrazu, stosowanych w obrazach, a także umiejętności nadawania im odpowiednich znaczeń.

 • Dezintegracja

  Dezintegracja pozytywna (czyli demontaż systemu w celu dokonania syntezy na wyższym poziomie), lAbiRynT 12-14 października 2007r.

 • Foto

 • Labirynt

Facebook