Kontakt

                    Chocieszów 30

             57- 320 Polanica Zdrój

 

                  tel.: 74 868 25 49 

                 kom.: 605 765 545

           e-mail.: muziewicz@op.pl

  • Dodaj link:
  • facebook.com

Zestawienia

Inne prace artystyczne  Teksty  Zestawienia

Postanowiłem przyjrzeć się obrazowi jako formie komunikacji między twórcą i odbiorcą. Komunikaty wizualne muszą odpowiadać percepcji odbiorcy, jego zdolności analizy barwy, kształtu, struktury, a także perspektywy sugerującej przestrzeń. Interesują mnie wszystkie wizualne części składowe kompozycji, które w połączeniu ze sferą znaczeniową i narracyjną skłaniają odbiorcę do refleksji, działają na jego wyobraźnię i wyzwalają emocje. Te zainteresowania doprowadziły mnie do wygenerowania obrazów ilustrujących uniwersalne formy przekazu, tj. kompozycję otwartą lub zamkniętą, skupiającą uwagę w centrum kadru lub na obrzeżu. Badam zachowanie form przy krawędziach ostrych i rozmytych oraz znaczenie w kompozycji struktur i faktur oraz rozdrobnienie detali. Kluczowe dla obrazu są także rytm, harmonia, kontrast walorowy, kontrast temperatur barw lub skala szarości. Można by wymieniać jeszcze wiele elementów składających się na obraz, jednakże istotą moich poszukiwań jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące naszej zdolności przyswajania wizualnych środków wyrazu, stosowanych w obrazach, a także umiejętności nadawania im odpowiednich znaczeń.

Facebook