Kontakt

                    Chocieszów 30

             57- 320 Polanica Zdrój

 

                  tel.: 74 868 25 49 

                 kom.: 605 765 545

           e-mail.: muziewicz@op.pl

 • Dodaj link:
 • facebook.com

Realizacja witraży

Po uzgodnieniu warunków wstępnych tj. miejsca realizacji i tematu można przystąpić do wykonania projektu. W procesie realizacji witraży projekt odgrywa kluczową rolę.

Kiedyś wykonywano projekty na kartonach w skali 1:1, na których nanoszono bardzo dokładnie kompozycję, opracowanie malarskie, podział szkieł z uwzględnieniem kolorów i wszystkich innych form zdobienia jakie twórca przewidział. Dobrze przedstawił to Tadeusz Adamowicz w książce "WITRAŻE FRYBURSKIE JÓZEFA MECHOFFERA". Obecnie wykonuje się projekty pomniejszone, zazwyczaj w skali 1:10. Taki projekt wystarcza do rozmów z inwestorem, jednak w przypadku zastosowania zaawansowanych form zdobienia konieczne jest moim zdaniem wykonanie przynajmniej rysunków w skali 1:1. Ułatwiają one wykonanie na szkle opracowania malarskiego tworzonego emaliami szkliwnymi, które następnie utrwala się w wysokiej temperaturze. Jednym z elementów dokumentacji jest rysunek linearny określający kształty szkieł. Ten rysunek zostaje następnie rozcięty wzdłuż narysowanych linii, a powstałe kawałki kartonu służą jako szablony do cięcia szkła. Kiedy szkła mamy wycięte i umieściliśmy na nich opracowanie malarskie, możemy przystąpić do składania kwatery witrażowej. Używamy do tego dwuteowników ołowianych tzw. szprosy, lub techniki Tiffany, czyli taśmy miedzianej i cyny.

 • Pio - elementy

  Wykonanie witraża z wizerunkiem Św. Ojca Pio

  Witraż przedstawiający Świętego Ojca Pio został wykonany w 2016 roku i zamontowany w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w miejscowości Pokój w województwie opolskim.

  W isntniejącym oknie witrażowym były wykonane zdobienia przedstawiające motywy roślinne, które umieszczono wokół zewnętrznej krawędzi okna. W pozostałych oknach kościoła w części centralnej przedstawiono postacie świętych w jednorodnej stylistyce. Wizerunek Św. ojca Pio wypełnił ostatnie okno w środkowej części.

 • Witraż - Dwie Panie z Ważkami

  Krótka impresja z pracy nad witrażem

 • Strąkowa - Św. Faustyna

  Wykonanie witraży "Św. Faustyna" i "Papież Jan Paweł II"

  Na poszczególne elementy szklane nanoszone jest opracowanie malarskie. W pierwszej kolejności malujemy konturem wszystkie te linie, których nie uzyskamy przy pomocy szprosów ołowianych łączących szkło.

  Drugą warstwę stanowi emalia barwiąca szkło na pożądany kolor. W przypadku malowania postaci będzie to kolor cielisty w miejscach takich jak twarz, dłonie, czy stopy. Na szaty zastosujemy szkło barwione w masie w pożądanych kolorach, a emalia będzie miała odcień szarości i bedziemy modelować nią światłocien. Każdy rodzaj emalii wypalamy osobno w temperaturze 650 stopni Celcjusza. Kolejnym etapem jest składanie kwatery w szprosy ołowiane, lutowanie cyną szprosów i uszczelnianie kwatery kitem szklarskim. Następnie gotowy witraż zostaje zamontowany w miejscu przeznaczenia.

 • Rysunek - projekt

  Proces malowania witraży - Głowy apostołów

  Na podstawie rysunku stanowiącego projekt w skali 1:1 wykonuję rysunek konturem na szkle (kontur jest rodzajem emalii szkliwnej).

  Następnie nanoszę kolejne warstwy emalii barwnych i patynę, którą używam do modelowania światłocienia lub uzyskania kontrastów walorowych. Każdą warstwę należy wypalić przed nałożeniem kolejnej, ponieważ niewypalona emalia jest nietrwała. W tym przypadku proces malowania głów wymagał czterokrotnego wypalania.

 • Jezus i Matka Boska - zrealizowane witraże

  Etapy wykonania witraży - "Jezus" i "Matka Boska"

  Poszczególne etapy realizacji witraży - rysunek w skali 1:1, projekt w skali 1:10, zrealizowane witraże.

  Podczas realizacji należy uwzględnić ilość światła wpadającego przez okno. Nie jest to prosta czynność, bo warunki zmieniają się wraz z porą dnia, a także porą roku. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na przeszkody stałe za oknem tj. drzewa i budynki ograniczające ilość dochodzącego do okna światła. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na ilość światła jest także strona świata.

 • Gotowy i zamontowany witraż, 72x152 cm

  Jak powstawał witraż "Matka Boska z Dzieciątkiem"

  Ten przykład witraża przedstawiającego Matkę Boską z Dzieciątkiem jest nietypowy i to powoduje, że warto powiedzieć o nim kilka słów.

  Grubością warstwy emalii szkliwnej nanoszonej na szkło regulujemy ilość przechodzącego światła i tym samym intensywność koloru.Tym sposobem możemy także modelować światłocień i zwiększać kontrasty walorowe. Łączenia ołowiane nie zawsze muszą występować po obrysie postaci. Poniżej przedstawiony sposób dokonania podziału szkieł pozwolił nie zatracić lekkości rysunku przedstawiającego Matkę Boską. Mamy tu do czynienia z malarstwem monochromatychnym wynikającym z zapotrzebowania inwestora. Taki sposób realizacji witraża łamie stereotypowe myślenie o istocie witraża, który utrwalił nam się w świadomości jako szklany obraz o bardzo intensywnych barwach. Bardziej rysunkowe niż malarskie przedstawienie postaci przy zastosowaniu tylko jednego rodzaju emalii i bezbarwnego szkła wymaga dużego kunsztu i doświadczenia. Aby uzyskać właściwy efekt niezbędne jest szczegułowe wykonanie rysunku na kartonie w skali 1:1, który posłuży jako szablon do przenoszenia właściwych proporcji oraz intensywności światłocienia i modelunku na szkło.

   

 • Św. Błażej - rysunek postaci - skala 1:1

  Projektowanie witraża - "Św. Błażej"

  Projektując witraż myślę przede wszystkim o wyrazistości kompozycji. O jej czytelności i właściwym przesłaniu. Technika witrażowa zmusza do konkretyzacji formy.

  Mają na to wpływ szprosy ołowiane łączące szklane elementy, które otaczając szkło stanowią mocno zaznaczony rysunek kompozycji. Tymsamym utrudniają one tworzenie płynnych przejść pomiędzy kolorami i tonami. Próby rozproszenia tonalnego często kończą się chaosem i brakiem czytelności kompozycji. Wszystkie użyte środki wyrazu powinny mieć swoje uzasadnienie. Począwszy od głównego tematu, przez dobór właściwej symboliki, aż po kolorystykę, która powinna być dostosowana zarówno do tematu jak i miejsca ekspozycji witraża.

 • Św. Józef - rysunek postaci - skala 1:1

  Zanim zacznę projektować witraż - "Św. Józef"

  O pochodzeniu św. Józefa możemy przeczytać z ewangelii apostołów Mateusza i Łukasza. Obaj przedstawiają go jako potomka króla Dawida z pokolenia Judy. Dla kościoła katolickiego św. Józef jest osobą, której Bóg powierzył opiekę nad Marią oraz swoim synem Jezusem.

  Są mu przypisywane takie cnoty jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, opanowanie, skromność i wile innych. Św. Józef stał się patronem Kościoła Powszechnego, czystości, ojców, rodzin, kobiet w ciąży, robotników, umierających oraz obu Ameryk i tzw. Nowego Świata. Jest często przedstawiany z Maryją i Jezusem jako obraz świętej rodziny. Możemy także zobaczyć św. Józefa w scenach w szopce betlejemskiej lub z Jezusem, którego trzyma na ręku. Kiedy jest przedstawiany sam, trzyma w rękach narzędzia ciesielskie lub lilię symbol czystości.

Facebook