Kontakt

                    Chocieszów 30

             57- 320 Polanica Zdrój

 

                  tel.: 74 868 25 49 

                 kom.: 605 765 545

           e-mail.: muziewicz@op.pl

  • Dodaj link:
  • facebook.com

Labirynt 2011

Inne prace artystyczne  Wystawy  Słubice  Labirynt 2011

21.10.2011 Galeria Mała
kurator: Zbigniew Muziewicz
artyści: Michał Jakubowicz, Marcin Sztukiewicz, Małgorzata Więckowicz, Stefan Wojnecki, Waldemar Zieliński

Powierzchowność rzeczywistości

Obraz zobaczony po raz pierwszy jawi nam się jedynie swą zewnętrzną powłoką. Jednak zostaliśmy wyposażeni w instrument pozwalający analizować rzeczywistość. Systmatyczne doświadczanie obrazu pozwala określać parametry fizyczne, porównywać , oczeniać, wyciągać wnioski i zapamiętywać, co sprawia, że kolejny zaobserwowany obraz już nie jest całkowicie nieznany. Automatycznie przypisujemy mu cechy rozpoznane we wcześniejszych doświadczeniach i ulegamy zapamiętanym wrażeniom kształtującym stan emocjonalny, który najczęściej nie pokrywa się w pełni z nową sytuacją. Zatem osoby o innych doświadczeniach, obserwujące tą samą rzeczywistość, zobaczą inny obraz i doświadczą innych emocji. Z tego można wnioskować, że stan subierktywnej, jednostkowej świadomości określa obraz świata i jest jego cząstkowym odbiciem w przestrzeni pozamaterialnej. 
Z absolutną pewnością możemy uznać, że istnieje wiele elementów świata, których żadna świadomość nie ogarnia. Jeżeli przyjmiemy tezę o istnieniu rzeczywistości w zakresie ludzkiej percepcji, to będzie znaczyło, że wszechświat tez świadomości nie istnieje.

Michał Jakubowicz

Michał Jakubowicz

Waldemar Zieliński

Waldemar Zieliński

Marcin Sztukiewicz

Marcin Sztukiewicz

Małgorzata Więckowicz

Małgorzata Więckowicz

Marcin Sztukiewicz

Marcin Sztukiewicz

Stefan Wojnecki

Stefan Wojnecki

Zbigniew Muziewicz

Zbigniew Muziewicz
Facebook