Kontakt

                    Chocieszów 30

             57- 320 Polanica Zdrój

 

                  tel.: 74 868 25 49 

                 kom.: 605 765 545

           e-mail.: muziewicz@op.pl

  • Dodaj link:
  • facebook.com

Galeria OKNO 2009

Inne prace artystyczne  Wystawy  Słubice  Galeria OKNO 2009

15.05.2009 Galeria OKNO, kurator: Anna Panek-Kusz. Przestrzeń emocjonalna (rozszerzenie ukladu nerwowego o zespół odczuć niekonwencjonlnych)

Człowiek kreując świat, w którym funkcjonuje tworzy sobie wyobrażenie o istocie rzeczywistości jaka go otacza. Dopiero zetknięcie z inną kulturą, religią czy tradycją pokazuje, że tworzenie stałych norm i zamkniętych systemów jest samoograniczeniem. Element buntu do zastanego porządku świata jest dla artysty punktem wyjścia do poszukiwań nowej skali doznań. Buntu nie skierowanego przeciw wartości lecz sposobu jej traktowania.
System społeczny określa człowiekowi pole działania w świecie rzeczywistym i umożliwia rozwój cech przydatnych do funkcjonowania w swoim kręgu kulturowym. Natłok informacji tworzy chaos, który nie pozwala na dokonanie racjonalnych wyborów, a ich niska jakość powduje zubożenie wartości zasadniczych. Żyjemy w czasach wymagających szczególnej higieny doznań estetycznych. 
Podziwiając świat przyrody i szanując osiągnięcia cywilizacji buduję swój świat wewnętrzny ilustrując go obrazami opisującymi stany emocjonelne i doznania stanowiące esencję mojego istnienia.

 
Facebook